STARTAP

Startapi su sve firme koje imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, manje od 10 zaposlenih i godišnji prihod manji od 1 milion evra.

Šta vam nudimo:

1. Finansijsku podršku

  • U ponudi će biti investicioni kredit sa rokom otplate do 5 godina i kredit za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate do 3 godine u dinarima i u evrima.
  • Maksimalni iznos kredita: do 10.000 evra za firme sa istorijom poslovanja kraćom od 12 meseci, do 25.000 evra za firme sa istorijom poslovanja između 12 i 24 meseca.
  • Maksimalni grejs period od 12 meseci
  • Troškovi obrade kreditnog zahteva: za investicioni kredit 0,25% od sume kredita, za kredit za trajna obrtna sredstva 0,5% od sume kredita.

2. Edukativnu podršku

Na platformi korakpokorak.rs biće na raspolaganju onlajn kurs sa 9 modula. Svaki modul će predstavljati jedan segment biznis plana sa kojim ćete se prijavljivati za ovaj program. CIlj ovog onlajn kursa je da vam pomogne da napišete vaš biznis plan najbolje moguće i predstavite vaš biznis na pravi način. Ovo nije sve. Nakon dobijanja kredita proći ćete kroz set stručnih radionica koje će vam dati razna znanja koja će direktno doprineti razvoj i rastu vašeg biznisa.

3. Mentorsku podršku

Startapima kojima se odobri kredit biće dodeljen biznis mentor na osnovu njihovih potreba koji će ih tokom period od 12 meseci savetovati u razvoju poslovanja i pomoći im da postave i prate svoje ciljeve razvoja. Mentori će biti ljudi iz biznisa sa velikim iskustvom u poslovanju i razvijenim partnerskim mrežama koji imaju želju da svoje znanje prenesu dalje.

Kriterijumi po kojima ćemo ocenjivati startape:

  1. Biznis ideja i održivost samog biznisa
  2. Kvalitet i znanje tima koji vodi biznis
  3. Potencijal za dalji razvoj i rast na tržištu
  4. Finansijski kapital i otplatni kapacitet za kredit

Pre započinjanja onlajn kursa pročitajte uputstvo za korišćenje platforme.

Registrujte se za korišćenje platforme

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@korakpokorak.rs

Popunjene biznis planove nam pošaljite na e-mail adresu: prijava@korakpokorak.rs

 

 

Korisni linkovi:

ERSTE banka: https://www.erstebank.rs/rs/Mala_preduzeca_i_preduzetnici/Korak_po_korak
Razvojni biznis centar: http://rbcentar.org, http://rbcentar.org/?p=1259&lang=sr_RS
Biznis inovacioni centar: http://bips.rs
Eneca: http://eneca.org.rs
Smart kolektiv: http://www.smartkolektiv.org/
STARTIT: http://startit.rs/centar/
Preduzetnik http://preduzetnik.rs/
Bizlife http://www.bizlife.rs/preduzetnistvo/81340-8-krucijalnih-koraka-za-pokretanje-biznisa-na-internetu/
Razvoj karijere http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/145
Novi početak http://www.novipocetak.rs/korisna-dokumenta/